Bagdy Emőke rövid bemutatása

 

IMAGE0285

Dr. Bagdy Emőke, a magyar klinikai pszichológia legjelentősebb alkotó személyisége 1941 augusztus 18-án született Tiszafüreden. Édesapja református lelkész volt, édesanyja valódi nagytiszteletű asszony, három gyermek édesanyja. Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon végezte, majd bár pszichológusnak készült, származási okból először Budapesten a Gyógytornászképző Főiskolára járt. Évekig gyógytornászként dolgozott, míg 1964-ben, a rendszer enyhülésével felvették az ELTE Pszichológiai szakára. Már végzős korában a klinikai pszichológiai iránt vonzódott, így csatlakozott a Dr. Mérei Ferenc vezette lipóti laboratóriumhoz. Ekkorra már kollégái szemében „fogalom” volt: kitartása, szorgalma és szakmai segítő készsége Mérei tanár úr -ahogy hívták- számára is kiemelt helyre emelte. 1968-ban szakvizsgázott klinikai pszichológiából. 1969-ben születtek ikrei: Zsolt és Noémi. 1970-ben lett relaxációs terapeuta, ezzel úttörő szerepet vállalva a pszichoterápia bontakozó világában. Bölcsészdoktori címét 1972-ben szerezte. Ez évben kezdte egyetemi oktatói munkáját is. Kandidátusi fokozatot 1982-ben szerzett, 1984-ben pszichoterapeuta címet kapott. 1995-ben lett  habilitált egyetemi tanár.

1968-tól 2001-ig élete a Lipótmezőhöz kötődött. Mérei Ferenc utódaként megteremtette a klinikai pszichológus korszerű szakmai szerepét, identitását. Szisztematikusan átgondolta és szabályozta a klinikai munkát, a belső képzések, továbbképzések rendszerén át. Ez túlnőtt a Lipótmező falain, mert mind többen jártak oda tanulni az ország távoli pontjairól is.  Ez lett a Bagdy Labor –immár szakmai zarándok helyként. Csak lassan, később alakultak ki hasonló műhelyek az országban.

Bagdy Emőke született pedagógus. Oktató, képző, fejlesztő ember. 39 éve folyamatosan tanít. 1981-ben a klinikai szakpszichológus képzés bázisintézeti vezetője, majd 1985-ben Debrecenben a Személyiség-és Klinikai Pszichológiai oktatócsoport majd tanszék vezetője lett. 1994-től 2001-ig a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékét vezette. 2000-től megalapította a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakát, amely ország elsővé nőtte ki magát az egyetemek szakmai versenyében. Négy szakindítás kötődik a nevéhez.

IMAGE0212

Mindenkor elkötelezett híve volt a hivatás személyiség fejlesztésének, és a divatos elméleti tudós-kutató képzés helyett a segítő betegellátás iránt elkötelezett pszichológus képzésének.

Kutató munkája a pszichodiagnosztikától a pszichoterápiákon át széles spektrumban mozog. A projektív módszerek, különösen a Rorschach Próbával kapcsolatos vizsgálataiból nőtt ki a Közös Rorschach kutatás nemzetközi szinten is elismert műhelye.

Az utóbbi 42 évben 1600 tudományos előadást tartott, azaz szinte nem telt el hét, hogy egy konferencián ne hallhattuk volna. 12 saját szakkönyve van, 24 könyv szerkesztője. 104 szakkönyv fejezet írója, 9 tankönyv jegyzet illetve 25 tankönyv fejezet szerzője. 200 tudományos tanulmánya van és megszámlálhatatlan recenzió, pályázat, félszáz média szereplés kötődik a nevéhez.

Bagdy Emőke mindig is fontosnak tartotta a társadalommal folytatott párbeszédet, a lélektani ismeretek terjesztését, a szakmai közvélemény formálását. Média szereplései, ismeretterjesztő könyvei tették a hazai klinikai pszichológia királynőjévé.

Bagdy Emőke mint ember titka a munka, a szorgalom. Nem ismeri a körülményeket, nem igényel feltételeket. Kedvenc tárgyai a kedves és fontos könyvei. Pozitív, és mindent azzá formál. Nem mereng az akadályokon, a megoldást keresi. Folyton mozgásban van, előre néz. Múltja a művei, a számtalan betű, szó és mondat. Jelene az alkotás, és a jövője minden, ami megalkotható, felépíthető, elindítható szellemi, szakmai áramlat, kutatás vagy eszmei hatás.